ULTRASOUND (MGA BATANG EDAD 0-17)

TIYAN:

 • Wala pang 2 Taong Gulang: Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 2 oras bago ang iyong
 • 2-4 na Taong Gulang: Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 4 na oras bago ang iyong
 • 5-12 Taong Gulang; Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 6 na oras bago ang iyong

BALAKANG:

 • Wala pang 3 Taong Gulang: Uminom ng malinaw na likido na walang bula (gaya ng tubig, apple juice, atbp).
 • 3-6 Taong Gulang: Uminom ng 16oz (2 tasa) ng tubig 30 minuto bago ang iyong
 • 7-11 Taong Gulang: Uminom ng 24 oz (3 tasa) ng tubig 45 minuto bago ang iyon
 • 12-17 Taong Gulang: Uminom ng 32oz (4 na tasa) ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment.

PET/CT SCAN

 • Sa gabi bago ang iyong scan, huwag kumain o uminom ng matatamis, gaya ng juice, soda, kanin, pasta, tinapay o mga baked good. Sa isang buong araw bago ang iyong scan, kumain ng mga pagkaing mataas sa protina gaya ng mani, mga buto, karne, manok, isda, itlog, keso, beans at gulay.
 • Itigil ang paginom ng mga vitamin, supplement at caffeine sa gabi bago ng iyong scan. Puwede kang uminom ng iyong mga regular na gamot, maliban kung naglalaman ng caffeine.
 • Huwag mag ehersisyo sa loob ng 12 oras bago ng iyong scan at bawasam ang iyong pisikal na gawain sa loob ng isang buong araw bago ang iyong scan.
 • Huwag kumain o uminom ng kahit ano maliban sa tubig sa loob ng 6 na oras bago ang iyong scan.
 • Magsuot ng maluwag at komportableng damit na walang metal na butones o zipper.

NUCLEAR MEDICINE

BILIARY SCAN: Huwag kumain o uminom ng kahit ano 4 na oras bago ang iyong appointment

BONE SCAN: Tuturukan ka. Pagkatapos ng pagtuturok, puwede ka nang umalis hanggang sa oras ng susunod mong appointment. Sasabihan ka na uminom ng 3-4 na baso ng tubig at madalas na umihi. Babalik ka sa ikalawa mong appointment para sa pagkuha ng mga litrato. Paunang pagtuturok: 20 Minuto | Later Images: 2 Oras

BRAIN PERFUSION IMAGING: Huwag uminom ng kahit anong may caffeine o alkohol sa araw ng iyong pagsusuri.

GALLIUM SCAN: Tuturukan ka ng gallium, na isang maliit at ligtas na dami ng radioactive material. Pagkatapos ng pagtuturok, puwede ka nang umalis hanggang sa oras ng susunod mong appointment, na pagkaraan ng 6 hanggang 48 hours. Sa iyong pagbalik, kukuhanan ka ng mga litrato gamit ang scanner para makita kung saan naipon ang radiotracer sa iyong katawan.

MGA RENAL SCAN:

 • Renal Function Scan: Uminom ng 2 baso ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot para sa presyon ng dugo.
 • Renal Captopril Scan: Huwag kumain ng kahit ano sa loob ng 1 oras bago ang iyong pagsusuri. Uminom ng 4 na baso ng likido (tubig/juice – 1 baso kada oras sa loob ng 4 na oras bago ang iyong pagsusuri). Maaring umihi bago ang pagsusuri. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Sa oras ng pagsusuri, ipapaalam sa pasyente ang tungkol sa pagtigil ng mga ACE inhibitor, diuretics at iba pang anti-hypertensive na gamot.

THYROID UPTAKE & SCAN: Maaring makaapekto sa mga resulta ng pagsusuring ito ang mga gamot para sa Thyroid (hal. eltroxin, synthroid, thyroxine) o mga pagkaing may iodine (hal. kelp o seaweed). Ipaalam sa mga kawani sa oras ng iyong pagsusuri kung umiinom ka ng kahit anong gamot para sa thyroid. Alamin sa iyong doctor ang tungkol sa pagtigil sa pag-inom ng anumang gamot o supplement para sa thyroid (dapat itigil 3 linggo bago ang iyong pagsusuri). Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot.

Isinasagawa ang Thyroid Uptake & Scan sa loob ng 2 araw:

 • Unang Araw: Iinom ng kapsula, at kukunin ang sukat (hanggang 1 oras).
 • Ikalawang Araw: Kukunin ang sukat ng uptake sa loob ng 24 na oras, na susundan ng pagtuturok at pagkatapos ay imaging (1 oras).

ULTRASOUND

TIYAN: Bawal kumain o uminom (manigarilo o ngumuya ng chewing gum) sa loob ng 8 oras bago ang iyong appointment.

BALAKANG: Kailangang mong uminom ng 34 oz (o 1 litro) ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment. Huwag umihi bago ang iyong pagsusuri.

TIYAN AT BALAKANG: Bawal kumain or uminom sa loob ng 8 oras bago ang iyong appointment. GAYUNPAMAN, kailangan mong uminom ng 34 oz (o 1 litro) ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment. Huwag umihi bago ang iyong pagsusuri.

OBSTETRIC: Kailangan mong uminom ng 34 oz (o 1 litro) ng tubig 30 minuto bago ang iyong appointment. Huwag umihi bago ang iyong pagsusuri.

PROSTATE (TRANSRECTAL): Gumamit ng Fleet enema 2 oras bago ang iyong pagsusuri (mabibili ang kit sa inyong botika). Kailangan mong uminom ng 34 oz (o 1 litro) ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment.

BATO: Bawal kumain o uminom sa loob ng 3 oras bago ang iyong appointment.

BATO AT PANTOG: Bawal kumain sa loob ng 3 oras bago ang iyong appointment. Mag-umpisang uminom ng 34 oz (o 1 litro) ng tubig 1.5 oras bago ang iyong appointment at ubusin ito 1 oras bago ang iyong appointment. Huwag umihi bago ang iyong pagsusuri.

IBA PA: Walang kinakailangang paghahanda para sa sumusunod na mga pagsusuri: Thyroid, Dibdib,Scrotum, Extremity at Vascular Ultrasound.

MAMMOGRAPHY

Huwag maglagay ng deodorant, pulbo, o pabango habang nasa iyong appointment.

Magsuot ng hiwalay na blusa at palda o pantalon.

BONE MINERAL DENSITY

Huwag uminom ng mga calcium/vitamin supplement 24 na oras bago ang iyong pagsusuri. Kung nagkaroon ka ng nuclear medicine dye injection o barium study sa loob ng nakalipas na 2 linggo, muling magpaiskedyul ng iyong BMD test. Hinihiling sa mga pasyente huwag magsuot ng damit na may zipper o nakakabit na metal.

NUCLEAR CARDIOLOGY

 1. Maaring kumain ang pasyente ng kaunting agahan/tanghalian (hal. toast, jam, prutas, juice, tubig) ngunit huwag kumain ng kahit ano sa loob ng 1 oras bago ang iyong pagsusuri.
 2. Itigil ang paginom ng lahat ng produktong may caffeine 24 na oras bago ang iyong pagsusuri. Kasama rito ang lahat ng klase ng tsaa, kape, decaffeinated na tsaa/kape, pop, tsokolate, Tyelenol 2 &3 at/o mga gamot na may caffeine.
 3. Dapat nang magturok ng kanilang insulin at kumain ng magaang pagkain ang mga taong may diabetes na nakadepende sa insulin 1 oras bago ang pagsusuri.
 4. Magsuot ng maluwag na damit (hal. t-shirt, track pants, athletic shoes, atbp.)
 5. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Alamin sa iyong doktor ang pagtigil sa pag-inom ng anumang gamot para sa puso (hal. mga Beta-Blocker, tulad ng Metroprolol or Atenolol, pati na rin mga Calcium Channel Blocker, tulad ng Diltiazem o Verapamil).
 6. Huwag uminom ng mga gamot para sa erectile dysfunction (hal. Viagra, Cialis, Levitra, atbp.) sa loob ng 48 oras bago ang iyong pagsusuri.

Binubuo ng 2 bahagi ang MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING

 1. Rest Study – Tumatagal nang halos 1.5-2 oras at binubuo ng pagtuturok, na susundan ng imaging.
 2. Stress study – Tumatagal nang halos 2-2.5 oras at binubuo ng stress test, pagtuturok at imaging.

PAGKONSULTA SA CARDIOLOGY

Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot.

CARDIOLOGY

ECHOCARDIOGRAPHY: Maaaring magkaroon ng malamig na pakiramdam sa balat mula sa gel na nasa transducer, at maaaring makaramdam ng bahagyang diin sa iyong dibdib mula sa transducer.

EXERCISE STRESS TEST O STRESS ECHOCARDIOGRAPHY: Itigil ang pag-inom ng gamot para sa erectile dysfunction sa loob ng 1 linggo bago ang iyong pagsusuri. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Magsuot ng sapatos na malambot sa paa at komportableng damit.

PAGBABANTAY NG HOLTER: Huwag maglagay ng anumang cream o lotion sa iyong dibdib. Magsuot ng maluwag at komportableng damit. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot. Tandaan: ipinagbabawal ang paliligo habang nasa oras ng pagrerekord.

PAGBABANTAY SA PRESYON NG DUGO: Magsuot ng kamiseta/blusa na may maigsi o maluwag na manggas. Dalhin ang listahan ng lahat ng kasalukuyan mong iniinom na gamot.