NEWS & INSIGHTS

אולטראסאונד

Aug 4 |

.אזור הבטן: אין לאכול או לשתות (לעשן או ללעוס מסטיק) למשך 8 שעות לפני הפגישה

.אגן הירכיים: עליך לשתות ליטר מים שלם שעה אחת (1) לפני הפגישה. אין לרוקן את השלפוחית לפני הבדיקה

.אזור הבטן ואגן הירכיים: אין לאכול או לשתות 8 שעות לפני הפגישה. אבל עליך לשתות 1 ליטר מים שלם שעה אחת (1) לפני הפגישה. אין לרוקן את השלפוחית לפני הבדיקה

.מיילדות: עליך לשתות 1 ליטר מים שלם 30 דקות לפני הפגישה. אין לרוקן את השלפוחית לפני הבדיקה

.ערמונית (טרנס-רקטלית): יש להשתמש בחוקן פליט 2 שעות לפני הבדיקה (ניתן לרכוש את הערכה בבית המרקחת). עליך לשתות 1 ליטר מים שלם שעה אחת (1) לפני הפגישה

.כליות: אין לאכול או לשתות 3 שעות לפני הפגישה

כליות ושלפוחית השתן: אין לאכול 3 שעות לפני הפגישה.החל לשתות 1 ליטר מים שעה וחצי (1.5) לפני הפגישה וסיים את השתייה שעה אחת (1) לפני הפגישה. אין לרוקן את השלפוחית לפני הבדיקה

.אחר: אין צורך בהכנה כלשהי לפני הבדיקות שלהלן: אולטראסאונד של בלוטת התריס, שד, אשכים, גפיים או כלי דם