NEWS & INSIGHTS

בדיקת צפיפות העצם

Aug 4 |

אין ליטול קלציום/תוספי ויטמין 24 שעות לפני הבדיקה. אם קיבלת הזרקת צבע של תרופה גרעינית או של מחקר בריום במהלך 2 השבועות הקודמים, אנא תאם מחדש את בדיקת צפיפות העצם שלך. המטופלים מתבקשים ללבוש בגדים ללא רוכסנים או חיבורים מתכתיים