NEWS & INSIGHTS

רפואה גרעינית

Aug 4 / 2020 |

.סריקת כיס המרה: אין לאכול או לשתות 4 שעות לפני הפגישה

סריקת עצמות: תינתן לך זריקה. לאחר הזריקה, תשוחרר לדרכך עד מועד הפגישה הבאה. יורו לך לשתות 3-4 כוסות נוזל ולהתרוקן לעתים תכופות. תחזור לפגישה השנייה לצורך הצילומים . הזריקה הראשונית: 20 דקות/ דימויים מאוחרים יותר: 2 שעות

.דימות זילופי מוח: אין לשתות קפאין או אלכוהול ביום הבדיקה

סריקת גליום: תקבל זריקת גליום, שהיא כמות קטנה ובטוחה של חומר רדיואקטיבי. לאחר הזריקה, תשוחרר לדרכך עד מועד הפגישה הבאה, 6 עד 48 שעות לאחר מכן. עם שובך, יתבצעו צילומים בסורק כדי לראות היכן הצטברה תווית רדיואקטיבית בגופך

:סריקות כליות

.סריקת תפקודי כליה: שתה 2 כוסות מים שעה אחת (1) לפני הפגישה. עליך להביא רשימה של כל תרופות לחץ הדם הנוכחיות שלך. 

סריקות כליה של קפטריל: אין לאכול דבר שעה אחת (1) לפני הבדיקה. עליך לשתות 4 כוסות נוזלים (מים/מיץ – 1 כוס בכל שעה למשך 4 שעות לפני הבדיקה). ניתן לרוקן את השלפוחית. הבא רשימה של כל התרופות הנוכחיות שלך. בעת ההזמנה, למטופלים יימסר מידע בהקשר להפסקת השימוש במעכבי ACE, חומרים משתנים ותרופות נוגדות יתר לחץ דם

ספיגה וסריקה של בלוטת התריס: תרופות לבלוטת התריס (כגון אלטרוקסין, סינטרויד, טירוקסין) או מזון המכיל יוד (כגון אצות או קלפ) עלולות להשפיע על תוצאות בדיקה זו. אנא יידע את הצוות בעת ההזמנה באם אתה נוטל תרופות כלשהן לבלוטת התריס. ברר עם הרופא שלך בהקשר להפסקת הנטילה של כל תרופה או תוספות לטיפול בבלוטת התריס (יש להפסיק 3 שבועות לפני הבדיקה). הבא רשימה של כל התרופות הנוכחיות שלך

:ספיגה וסריקה של בלוטת התריס מתבצעת במהלך 2 ימים

יום 1: ניטלת טבליה דרך הפה ומתבצעת מדידה (עד שעה אחת (1))

.יום 2: בדיקות במשך 24 שעות של הספיגה , בעקבותיהן זריקה ואז דימות (שעה)