Whitby Mall

Brampton Chrysler

Sarnia

Milton

Brampton Dewside

Lindsay

Newmarket

Whitby Dundas Centre

Toronto Davisville