NEWS & INSIGHTS

קרדיולוגיה

Aug 4 / 2020 |

.אק”ג: תיתכן תחושה קרירה על העור מהג’ל הנמצא על המתמר וייתכן לחץ קל של המתמר על החזה

.בצע בדיקת מאמץ או אק”ג במאמץ: הפסק שימוש בתרופות לאין-אונות למשך 1 שבוע לפני הבדיקה. הבא רשימה של כל התרופות הנוכחיות שלך. נעל נעליים בעלות סוליות רכות ולבש בגדים נוחים

.ניטור הולטר: אנא לא למרוח כל קרם/משחה על החזה. לבש בגדים רפויים ונוחים. הבא רשימה של כל התרופות הנוכחיות שלך. לתשומת לבך: אסור להתקלח/לרחוץ באמבטיה במהלך תקופת הרישום

.ניטור לחץ דם: אנא לבש חולצה בעלת שרוולים קצרים או שאינם הדוקים. הבא רשימה של כל התרופות הנוכחיות שלך