NEWS & INSIGHTS

ULTRASOUND (MGA BATANG EDAD 0-17)

Aug 4 / 2020 |

TIYAN:

  • Wala pang 2 Taong Gulang: Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 2 oras bago ang iyong
  • 2-4 na Taong Gulang: Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 4 na oras bago ang iyong
  • 5-12 Taong Gulang; Bawal kumain o uminom (maliban sa tubig) sa loob ng 6 na oras bago ang iyong

BALAKANG:

  • Wala pang 3 Taong Gulang: Uminom ng malinaw na likido na walang bula (gaya ng tubig, apple juice, atbp).
  • 3-6 Taong Gulang: Uminom ng 16oz (2 tasa) ng tubig 30 minuto bago ang iyong
  • 7-11 Taong Gulang: Uminom ng 24 oz (3 tasa) ng tubig 45 minuto bago ang iyon
  • 12-17 Taong Gulang: Uminom ng 32oz (4 na tasa) ng tubig 1 oras bago ang iyong appointment.