NEWS & INSIGHTS

PET/CT SCAN

Aug 4 |
  • Sa gabi bago ang iyong scan, huwag kumain o uminom ng matatamis, gaya ng juice, soda, kanin, pasta, tinapay o mga baked good. Sa isang buong araw bago ang iyong scan, kumain ng mga pagkaing mataas sa protina gaya ng mani, mga buto, karne, manok, isda, itlog, keso, beans at gulay.
  • Itigil ang paginom ng mga vitamin, supplement at caffeine sa gabi bago ng iyong scan. Puwede kang uminom ng iyong mga regular na gamot, maliban kung naglalaman ng caffeine.
  • Huwag mag ehersisyo sa loob ng 12 oras bago ng iyong scan at bawasam ang iyong pisikal na gawain sa loob ng isang buong araw bago ang iyong scan.
  • Huwag kumain o uminom ng kahit ano maliban sa tubig sa loob ng 6 na oras bago ang iyong scan.
  • Magsuot ng maluwag at komportableng damit na walang metal na butones o zipper.